Thứ tư, 28/10/2020 - 23:33|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thuận Thành
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày ...
BÁO CÁO  KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

Trong những năm qua, phong trào Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Thành luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của lãnh đạo Sở GD&ĐT, của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của Hội Khuyến học tỉnh, các ban ngành đoàn thể, Hội khuyến học huyện; với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu ...
Báo cáo tổng kết cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp huyện năm học 2016-2017"

Báo cáo tổng kết cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp huyện năm học 2016-2017"

Căn cứ công văn số 1173/SGDĐT-CNTT ngày 16/9/2016 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về việc phát động cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning năm học 2016-2017; căn cứ công văn số 422/CV-PGDĐT ngày 04/10/2016 về việc triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016-2017; căn cứ kết quả thi bài ...