Wednesday, 21/10/2020 - 08:08|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thuận Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS Năm học 2017-2018

Căn cứ công văn số 677/SGDĐT- GDTX ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS năm học 2017-2018 như sau:
edf40wrjww2News:ContentNew

I. Mục tiêu, yêu cầu

Việc bồi dưỡng thường xuyên phải tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

II. Kế hoạch cụ thể

1. Nội dung bồi dưỡng theo đối tượng

a. Cán bộ quản lí

Công tác BDTX cán bộ quản lí trường THCS tiếp tục thực hiện theo thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

* Nội dung bồi dưỡng bắt buộc:

Nội dung bồi dưỡng 1: Khoảng 30 tiết/năm học/CBQL, bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục và giáo dục trung học do Bộ GD&ĐT quy định theo từng năm học.

Nội dung bồi dưỡng 2:

Khoảng 30 tiết/năm học/CBQL. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học theo từng thời kì của mỗi địa phương bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục của địa phương; về quản lí thực hiện chương trình, sách giáo khoa-kiến thức giáo dục địa phương. Năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn những nội dung sau:

- Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

- Nghiệp vụ quản lí trường học.

- Ứng dụng CNTT, phần mềm quản lí giáo dục, phần mền phòng chống thiên tai.

- Nghiệp vụ biên soạn tài liệu và chương trình cho TT HTCĐ.

- Nghiệp vụ quản lí TT HTCĐ.

- Bồi dưỡng công tác chính trị tư tưởng.

* Khối kiến thức tự chọn

Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học /CBQL, các đồng chí CBQL chọn 04 môđun trong thông tư 27/2015/TT-BGDDT ngày 30/10/2015 phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân.  

b. Giáo viên

Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017-2018 tiếp tục thực hiện theo Quy chế BDTX giáo viên ban hành kèm theo thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nội dung bồi dưỡng bắt buộc:

Nội dung bồi dưỡng 1:Khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên cụ thể như sau:

- Bồi dưỡng về đường lối, chủ trương của Đảng và Chính sách pháp luật của nhà nước: thực hiện chương trình hành động về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế…

- Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn hàng năm của các vụ, cục, chương trình, dự án thuộc Bộ GD&ĐT.

Nội dung bồi dưỡng 2: Khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên. Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục. Năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT  tổ chức tập huấn những nội dung sau:

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học đáp ứng thay đổi chương trình và sách giáo khoa.

- Công nghệ thông tin, phần mềm quản lí giáo dục, phần mềm phòng chống thiên tai.

- Công tác chính trị tư tưởng.

- Trường học mới.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Nghiệp vụ giáo viên TT HTCĐ.

* Khối kiến thức tự chọn

Nội dung bồi dưỡng 3: Khoảng 60 tiết /năm học /giáo viên. Các trường lựa chọn 04 môđun trong số 41 môđun trong thông tư 31/2011/TT-BGDDT để bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

- Nhà trường lựa chọn 01 môđun bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên.

- Tổ chuyên môn lựa chọn 01 môđun là nội dung bồi dưỡng cho giáo viên trong tổ.

- 02 mô đun còn lại do mỗi giáo viên tự chọn để tự bồi dưỡng căn cứ nhu cầu của cá nhân.

2. Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các trường THCS, thực hiện miễn cho những giáo viên đang đi học tập trung không tham gia giảng dạy hoặc còn 12 tháng nữa sẽ về hưu tính từ 01/8/2017.

3. Thời gian

Từ tháng 7/2017 đến 4/2018, với tổng thời lượng 120 tiết bao gồm cả thời gian tự học.

4. Hình thức, địa điểm

Bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Bắc Ninh, Phòng GD&ĐT Thuận Thành và theo hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn tại các  trường.

5. Tài liệu

a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tổ chức thực hiện

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Trường THCS là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường THCS. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.

- Các trường xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 (nộp 01 bản kế hoạch về Phòng trước ngày 07/8/2017). Tổ chức  thảo luận tổ chuyên môn theo trường dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên cốt cán tại các đơn vị theo sự phân công của Hiệu trưởng, triển khai hoàn thành nghiên cứu lý thuyết, các ví dụ mẫu minh họa trong tài liệu, hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, viết bài thu hoạch, thể trên lớp.... Hiệu trưởng tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lí, giáo viên.

- Phòng GD&ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch đến các đơn vị, tổng hợp và phê duyệt kết quả BDTX của các trường. Việc cấp giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

   Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua tổ chuyên môn THCS) để kịp thời giải quyết.

Tác giả: Tổ THCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết