Thursday, 29/10/2020 - 00:01|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thuận Thành
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS Năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS Năm học 2017-2018

Căn cứ công văn số 677/SGDĐT- GDTX ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS năm học 2017-2018 như sau:
Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở

Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở

Trong giai đoạn hiện nay, khi đời sống kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, thanh niên, học sinh đang trải qua nhiều biến động tích cực lẫn tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường và sự bùng nổ thông tin, với nhiều thông tin thiếu lành mạnh đang tác động mạnh đến đời sống làm cho thế hệ trẻ có nhiều ...