Thursday, 29/10/2020 - 00:15|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Thuận Thành
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày ...
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS Năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS Năm học 2017-2018

Căn cứ công văn số 677/SGDĐT- GDTX ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV các trường THCS năm học 2017-2018 như sau:
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN  CẤP TIỂU HỌC NĂM 2017-2018

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC NĂM 2017-2018

Thực hiện công văn số 677/SGDĐT-GDTX ngày 08/6/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018; Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Thành xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học, năm học 2017-2018 như sau:
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày ...
BÁO CÁO  KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

Trong những năm qua, phong trào Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Thành luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của lãnh đạo Sở GD&ĐT, của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của Hội Khuyến học tỉnh, các ban ngành đoàn thể, Hội khuyến học huyện; với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu ...