BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ PHÒNG GD&ĐT THUẬN THÀNH

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐTDĐ

Số ĐT cơ quan

Số ĐT nhà riêng

1.         

Nguyễn Song Cương

Trưởng phòng

0983.866.345

3.770.509

  3.866.345

2.         

Dương Cam Lâm

Phó trưởng phòng

0904.319.365

   3.873.629

     3.865.180

3.         

Nguyễn Thị Thoan

CTCĐ ngành

0902.121.862

3.775.925 

     3.774.242

4.         

Nguyễn Hữu Hoán

Chuyên viên Thanh tra-Tổng hợp

01293.175.666

   3.865.218

     3.796.020

5.         

Nguyễn Khắc Hùng

Chuyên viên TCCB

01293.174.666

3.865.218

 

6.         

Nguyễn Quốc Trị

CNTT

0972.202.968

 

 

7.         

Đỗ Hoàng Long

Chuyên viên THCS

0984.232.428

   3.873.629

 

8.         

Trần Hùng

Chuyên viên THCS

0982.656.117

   3.873.629

 

9.         

Nguyễn Thị Ngọc

Tổ trưởng tổ Tiểu học

0904.063.057

3.770.509

 

10.      

Lê Doãn Khanh

Chuyên viên TH

01699.866.548

3.770.509

 

11.      

Nguyễn Thị Lan Phương

Tổ trưởng tổ MN

0974.871.540

   3.770.509

    

12.      

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên MN

01694.525.989

3.770.509

 

13.      

Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên Kế toán

0904.210.577

   3.865.218

    

14.      

Nguyễn Thị Thịnh

Văn thư-Thủ quỹ

0975.544.243

   3.865.218

    

15.      

Nguyễn Thị Lan Anh

Văn thư

0913.921.855

   3.865.218

    

Tác giả: admin